karasu-justinyen-koprusu

Sangarius_Bridge,_Justinyen_Köprüsü

Karasu evleri meşhur, gerek tatil gerekse yatırım düşününler için 1 numaralı adres…

Ancak bugünkü inşaatlara bakıldığında karasuda yazlık veya karasuda daire

tercihlerinin yerleşim anlamında neden yaygın olduğunun cevabı aynı zamanda bir backrounda sahip, yani bir tarihçede gizli diyebiliriz…

İlçede, MÖ 3. yüzyılda başlayan bir öyküdür uygarlık kurulumu – yerleşik hayat…

Eski Britinya Krallığının hinterlandında MÖ 1. yy Roma uygarlığına gelene kadar uzanıyor burada yeşeren yerleşik hayat…

Bizanslıların hinterlandında, aynı sınırlar içerisinde kalan Sakarya ili zaman zaman Araplar tarafındanda istila edilmiştir.

Sonraki yıllarda, özellikle 11. yüzyılın sonlarında Selçuklu sultanı Artuk Bey’in buradaki Bizanslıları yenilgiye uğratması sonucu, yöre diye tabir edilen bu mevkıi Selçukluların eline geçmiştir.

Fakat sonraki yıllarda yani 1072’de tekrar Bizanslılar ele geçirmiştir.

Daha daha sonraki yıllar, 1097 yılında Haçlı ordusunun, ardından Danişmendlilerin, ardından Anadolu Selçuklularının, ve en son olarakda merkezi İznik’te olan Nicaia İmparatorluğu yönetimine geçmiştir.

Tekrar Türklerin eline geçmesi ise, 1322’de Orhan Gazinin komutanı Konuralp eliyle olmuştur.

Karasu Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

1888 yılında, “Pazarsuyu” adıyla anılan Kastamonu’ya bağlanmıştır.

ikinci etapta İzmit’e bağlanmıştır.

1933’e kadar Bucak olarak kalmıştır.

1933’te ilçe yapıldı ve temelli İzmit’e bağlandı.

1954 yılında Sakarya ili kuruldu ve bu yeni ile bağlandı.

Yerleşik olarak ikamet eden karasu evleri sahipleri bilirler ki, Karasu’nun eski adı “İncilli”‘dir.

Karasu için Evliya Çelebi, o ünlü seyahatnamesinde şöyle demiştir:

(yukarı karasu, yani eski karasu’yu kast ederek) Bundan 300 sene evvel Karasu Köyü’nde kurulmuş. İzmit Sancağı’nın Kandıra Kazası’na bağlı bir kasabadır. Halkı çoğunlukla kömür taşımacılığı ve balıkçılık yapmaktadır” diye söz etmektedir.

Sadece balıkçılık ve kömür işi yoktu Karasu’da, bizanslılar değerli madende çıkartıyordu…

karasu-maden-deresi

Geçmişte bizanslılar döneminde maden deresi civarında bu konuda çok çalışma yapılmıştır.

Zaten tarihi eser olarak simge haline gelen, meşhur Sakarya nehri kıyısındaki temel kalıntılarıyla Karasu Kalesidir.

karasu-kalesi

Karasu Kalesi Karapınar ve Akkum köyleri arasındadır.

Kale bizanslılar döneminde o günün şartlarında nehir ulaşımının güvenliği için yapılmıştı.

Karasu tarihinde İpsiz Recep demeden olmaz…

Sahildeki gözetleme kuleleleride İpsiz Recep destanının tanıklarındandır.

Aslı Rizelidir İpsiz Recep emicenin. (emice olarak bilinir ve seslenilirmiş)

Kurtuluş Savaşı sürerken düşmana karşı Karasu’yu kendine karargâh yapmış İpsiz Recep Emice.

karasu-ipsiz-recep

İpsiz Recep, Milli Mücadeleye önemli katkılarda bulunmuş bir milis yüzbaşı ve dev bir milli kahramadır tarihimizde.

İpsiz Recep Kurtuluş Savaşı sonrası Karasu Yenimahalle’de yerleşik olarak geçmiş ve burada vefat etmiştir.

Naaşı Ulu Camii Mezarlığına defnedilmiştir.

Eski çağlardan bu zamana gelen binbirtürlü uygarlığa ev sahipliği yapan karasu’nun tarihçesi işte böyle…

Sizlerde geçmişten günümüze gelen bu uygarlık beşiği mevkıide, hem mavi hem yeşilin buluştuğu bu harika mekanda muhteşem bir tatil yapabilir, ve yatırım düşüncenizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz…

Özellikle karasuda satılık yazlık arayan veya araştırmasında bulunanlara sözümüz..

Tarihi geçmişi ve günümüzde geldiği noktayı düşünün ve yatırımlarıda araştırın..

Bizden söylemesi